166258227

NEUROSI

Editorial dedicada a la publicació de llibres.

NEUROSI publica llibres en format digital −Apple (iTunes) i Amazon (Kindle)− i també tirades curtes en el format clàssic de paper.

NEUROSI és una editorial creada a partir de la necessitat de trobar una solució al mercat digital d’una sèrie de publicacions que no poden ser gestionades de forma rendible mitjançant l’edició tradicional, que s’ha convertit en una càrrega excessiva, complexa, sufocant i inaccessible.

NEUROSI_NEGRE

CaballeriaTASL i NEUROSI són empreses sostenibles que desitgen abandonar el paper i que utilitzen altres suports de comunicació respectuosos amb el medi ambient i de baix cost.

Parafrasejant Nicholas Negroponte, cal moure bits, no àtoms.

Una publicació digital està disponible a tot el món, des de qualsevol dispositiu digital (telèfon intel·ligent, tauleta, ordinador), sense les despeses d’enviament i eliminant la contaminació generada per aquests processos antics, que arrenquen amb Gutenberg fa més de cinc segles. Hem de renovar els mètodes, els processos i no deixar cap rastre de carboni.

NEUROSI busca tant nous autors que desitgen publicar el seu treball com les empreses que vulguin estar presents en el món de les publicacions digitals (eBooks i ePubs). Crea llibres digitals interactius que poden incloure fotografies, vídeos, àudios, animacions, objectes 3D…, per ajudar que el vostre producte arribi al consumidor final.

NEUROSI té diverses categories de publicació entre les que destaquen novel·la, periodisme, relats, gastronomia, poesia…

NEUROSI és, per tant, una editorial digital, situada a Sant Joan de les Abadesses i un departament de l’agència de traducció CaballeriaTASL.